Telefon 050 643 46 46 | 055 643 46 46
EMAİL info@drmehriban.az
İş saatları 09:00 - 17:00
ONLAYN MÜRACİƏT

STERİLİZASİYA

Sterilizasiya

Hər hansı bir cismin və ya maddənin, mikroorqanizmlərdən və hər növ canlılardan tamam təmzilənməsidir.

Hər hansı bir əşyanın sterzilizə səviyyəsini təhlil etsək, o ya sterildir ya da deyildir.

sterilizasiyaDezinfeksiya isə bakteriya sporlarının zərər görmədiyi, yalnız patoloji mikroorqanizmlərin cansız mühitdən uzaqlaşdırma metodudur. Dezenfektan isə prosesdə istifadə olunan kimyəvi maddənin adıdır.

sterilizasiyaStrelizasiyanın növləri: istilik ilə sterilizasiya, filtr ilə sterilizasiya, şüa ilə sterilizasiya, kimyəvi maddələrlə sterilizasiya.

İstilik ilə sterilizasiya – ən çox tətbiq olunan asan, ucuz metod olmaqla tez də nəticə verir.  Şüa ilə sterilizasiya –  digər üsullardan fərqli olaraq çox az müraciət ediləndir. Ətraf mühitə  təsir etdiyindən, ondan məhdud şəkildə istifadə olunur.

sterilizasiyaKimyəvi maddələrlə sterilizə prosesində aşağıdakı maddələrdən istifadə olunur: xlor dioksit, ozon, hidrogen peroksid, etilen oksid və s.