Sterilizasiya

Hər hansı bir cismin və ya maddənin, mikroorqanizmlərdən və hər növ canlılardan tamam təmzilənməsidir.

Hər hansı bir əşyanın sterzilizə səviyyəsini təhlil etsək, o ya sterildir ya da deyildir.

Dezinfeksiya isə bakteriya sporlarının zərər görmədiyi, yalnız patoloji mikroorqanizmlərin cansız mühitdən uzaqlaşdırma metodudur. Dezenfektan isə prosesdə istifadə olunan kimyəvi maddənin adıdır.

Strelizasiyanın növləri: istilik ilə sterilizasiya, filtr ilə sterilizasiya, şüa ilə sterilizasiya, kimyəvi maddələrlə sterilizasiya.

İstilik ilə sterilizasiya – ən çox tətbiq olunan asan, ucuz metod olmaqla tez də nəticə verir.  Şüa ilə sterilizasiya –  digər üsullardan fərqli olaraq çox az müraciət ediləndir. Ətraf mühitə  təsir etdiyindən, ondan məhdud şəkildə istifadə olunur.

Kimyəvi maddələrlə sterilizə prosesində aşağıdakı maddələrdən istifadə olunur: xlor dioksit, ozon, hidrogen peroksid, etilen oksid və s.

Dr. Mehriban Məlikova

Plastik estetik cərrah

Həkimlə əlaqə saxlamaq və ya qəbula yazılmaq üçün aşağıda qeyd olunmuş telefon nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.