İyul 17, 2020

Laparoskopik və endoskopik cərrahiyyə

Laporaskopiya  – qarının alt nahiyəsində açılan 3-5 mm dəliklərdən daxil olmaqla aparılan əməliyyatların ümumiləşmiş adıdır. Əvvəlcə göbək dəliyindən salınan…
İyul 17, 2020

Endorkin cərrahiyyəsi

Endokrin sistem – daxili orqanların əmələ gətirdiyi sistemdir. Hormonlar orqanizmdəki dəyişiklikləri idarə edir. Bundan başqa onlar ətrafa reaksiyamızı…
İyul 17, 2020

Vaginaplastika

Birdən çox övladı olan qadınlarda travmatik doğuşdan sonra sidik kisəsində sallanma və bağırsaqların vaginanın arxa divarı ilə son…
İyul 17, 2020

Sterilizasiya

Hər hansı bir cismin və ya maddənin, mikroorqanizmlərdən və hər növ canlılardan tamam təmzilənməsidir. Hər hansı bir əşyanın…
İyul 17, 2020

Labioplastika

Ən çox rast gəlinən genital estetik problemlərdən biri daxili və xarici dodaqların sallanmalarıdır. Daxili dodaqlar klitorisin üst hissəsindən…
İyul 17, 2020

Labioplastika

Ən çox rast gəlinən genital estetik problemlərdən biri daxili və xarici dodaqların sallanmalarıdır. Daxili dodaqlar klitorisin üst hissəsindən…
İyul 17, 2020

Sistosele və rektosele əməliyyatları

Sidik kisəsinin vaginanın ön divarından vaginaya doğru çanaqşəkilli çökməsidir. Səbəbi isə vaginaətrafı toxumanın və ya uşaqlıqağzı toxumanın defektidir.…
İyul 17, 2020

Himenoplastika (Qızlıq pərdəsinin bərpası)

Qızlıq pərdəsinin tikilməsi himenoplastika adlanır. Bütövlüyü pozulmuş qızlıq pərdəsinin tam olaraq əvvəlki vəziyyətini bərpa etmək mümkün deyil. Pərdə…
İyul 17, 2020

Tubektomiyalar

Tubektomiya  – uşaqlıq borularının cərrahi müdaxilə ilə çıxarılmasıdır. Bu çox sadə əməliyyat hesab olunur. Hansı hallarda tubektomiya zəruridir:…
1 2 3